Stiftelsen Målargården bedriver sedan år 1999 bostäder med särskild service för vuxna enligt LSS.

Vi är en idéburen stiftelse utan vinstintresse som erbjuder vård av hög kvalitet med goda resultat i en lugn och vacker miljö.

Hos oss finner du trygghet, stabilitet, glädje och meningsfullhet.

Välkommen till: