Stiftelsen Målargården 2015-09-11

Följande gäller friskvård för medarbetare anställda på Målargården och Sommargården:

Fast anställd som arbetar 75-100 %: 2 000 kr per kalenderår

Fast anställd som arbetar 50-74 %:  1 500 kr per kalenderår

Visstidsanställd på schema: Som ovan men kvartalsvis (d v s 500 kr eller 375 kr per kvartal beroende på hur många procent man arbetar).

Nyanställd eller provanställd: Som ovan men kvartalsvis (d v s 500 kr eller 375 kr per kvartal beroende på hur många procent man arbetar).

Ersättningen gäller per kalenderår och kan inte sparas till nästkommande år. Ersättningen betalas ut mot kvitto och information som styrker att Skattemyndigheten godkänner utlägget som friskvård. Den anställde själv ansvarar för att den friskvård man söker ersättning för är godkänd av Skattemyndigheten.