Checklista

• Ring Ambulans 112

• Meddela föreståndaren, verksamhetschefen alt. beredskapen
( viktigt att VC eller föreståndaren finns med i hela processen )

• Verksamhetschefen kontaktar anhörig, kommun

• Krissamtal för inblandade

• Uppföljning efter en tid med dom som varit inblandade. ( speciellt om MA lever ensam)

• Krishantering övriga boende + uppföljning

• Minnesstund ( Så många i ledande ställning som möjligt)

• Flaggning

• Blommor och begravning ( dom som vill )