Lagar och förordningar som styr verksamheten

 • 1993:378 LSS
 • 1982:763 HSL
 • 1977:1160 Arbetsmiljölagen
 • AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning
 • 2003:778 Lagen skydd mot olyckor
 • 2009:400 Sekretesslagen
 • 2006:804 Livsmedelslagen
 • 1998:204 Personuppgiftslagen
 • SOSFS 2011:5 Lex Sarah
 • SOSFS 2005:28 Lex Maria
 • SOSFS 2006:5/2008:3 Dokumentation
 • SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
 • SRVFS 2004:3 Systematiskt brandskyddsarbete
 • 2010:479 Lag om registerkontroll
 • Ramavtal med Södertäljekommun
 • Individuella avtal med kommuner som vi inte har ramavtal med
 • Kollektivavtal med kommunalarbetarförbundet AB-P