Verksamhetens värdegrund

Varje människa är en unik person med ett absolut värde. Som unik person har hon förmåga att reflektera över sin egen plats i tillvaron och över hur verkligheten är beskaffat och kan förstås.

Livslångt lärande: Det är avgörande för varje människa att hon genom hela livet får stimulans för sin nyfikenhet och upptäckarglädje och uppmuntras att lära sig att tänka, känna och handla självständigt.

En stimulerande miljö: Vi skall skapa en miljö som på bästa sätt främjar intellektuell, känslomässig och moralisk utveckling och mognad. På så sätt växer möjligheten att ta ansvar för det egna livet och för sina medmänniskor.

Respekt och uppskattning: Varje individ skall känna sig uppskattad för det hon/han är eller vill utveckla. Var och en skall ha möjlighet att leva utifrån sina egna förutsättningar och intressen.

Verksamhetens hörnpelare

Den antroposofiska människobilden innebär en kärleksfull förståelse och respekt för det unika i varje människa och genomsyrar bemötandet och utformningen av de gemensamma aktiviteterna. Våra kärnvärden är ett uttryck för den människobilden.

Vi erbjuder ett individuellt liv med stöd i en större gemenskap: På Stiftelsen Målargården eftersträvar vi att varje person ska finna ett lämpligt socialt sammanhang att leva och att verka i. Vi är övertygande om att gemenskap bidrar till individens trygghet, utveckling och mognad.

Social – terapi: Hur vi medarbetare är, pratar, gör är en del av livsmiljön för boende och arbetstagare på Stiftelsen Målargården. Vi måste navigera mellan ett professionellt, personligt och privat förhållningssätt. Målet är att alla medarbetare har en uppgiftsrelevant yrkesutbildning och att vi är i ett kontinuerligt utvecklingsarbete kring våra metoder.

FN-konventionen för personer med funktionsnedsättningar är en av våra ledstjärnor. Den utgår från varje människans okränkbara värde och beskriver individens rättigheter i samhället.