Stiftelsen Målargården

Stiftelsen Målargården en är idéburen stiftelse utan vinst intresse. Vi bedriver sedan år 1999 bostäder med särskild service för vuxna enligt LSS. Vi erbjuder vård av hög kvalitet med goda resultat i en lugn och vacker miljö. Hos oss finner du trygghet, stabilitet, glädje och meningsfullhet.

Våra insatser är baserade på en antroposofisk livssyn och med socialterapin som grund. Vi vill skapa en utvecklande miljö och en fristad för människor med särskilda behov.

Vår vision

Vi gör skillnad för våra huvudpersoners framtid.

Vi ser till det friska i individen och möter på så vis individens individuella behov och möjligheter till ett självständigt liv.

Vår värdegrund

Vår verksamhet bottnar i socialterapin som har sin grund i den antroposofiska livsåskådningen där man utgår från att människan förutom att vara intellektuell även är en känslo- och viljemänniska. Genom att se och möta alla delar av människan ger man henom verktyg att utvecklas.

Individuellt liv i gemenskap

Gemenskap är en viktig faktor i livet och hos oss finns möjlighet att känna sammanhang och att man hör hemma. En känsla av gemenskap ger trygghet, glädje och möjlighet att få vara den man är. Och då en positiv utveckling.

En medvetet utformad miljö och en väl sammansatt kost

Arkitektur, materialval, inredning och färgsättning har en stor inverkan på vårt välmående. Stiftelsen Målargården erbjuder en medvetet gestaltad trädgård och möjlighet till natur för det själsliga välbefinnandet. Att äta ekologiskt odlade livsmedel och se till det ekologiska sammanhanget är också en naturlig del av vår verksamhet.


Vi-är-en-del-av-VÄRNA

ILG

Nordiska Förbundet för Läkepedagogik och Socialterapi